Fes-te col·laborador

Fes-te col·laborador
El teu compromís com a soci permet canviar la vida de milers de nens en tot el món. emsimision aconsegueix que la teva aportació, unida a la d’altres persones, arribi més lluny i ajudi a que el dret de la infància a la supervivència, l’educació i la protecció sigui una realitat.

Fes-te col·laborador 

SI ETS EMPRESA

La tasca d’emsimision i els valors que transmet poden fer que una aliança amb les empreses generi importants resultats.

SI ETS ESCOLA

Els centres educatius es converteixen en els nostres aliats, participant i comprometent-se amb la infància de tot el món i amb emsimision.