“HI TENEN MOLT A VEURE”

L’objectiu d’aquest projecte és la creació d’una infraestructura estable en l’àmbit de la salut visual que cobreixi la necessitat de revisions visuals i les ulleres necessàries de la població més pobra de Burkina Faso. Aquest taller estarà situat en el nou edifico LUMIÈRE, en el Training Medical Center.

Aquest projecte és fruit de l’estreta col·laboració amb OXO (Òptics per Mòn), especialitzats en aciones solidàries a tot el món dins de l’àmbit professional i docent de l’Òptica i Optometria.

La creació del taller no només ens permetrà diagnosticar les patologies visuals de la població, sinó també ser capaces de donar una solució ràpida i eficaç.